ชุมชนคนทำเกษตรอินทรีย์ พูดคุย ปรึกษาหารือ ขายสินค้า

General Category => ข่าวประชาสัมพันธุ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหลังสวน ที่ สิงหาคม 18, 2020, 05:23:12 PM

หัวข้อ: ประกันรายได้ มันสำปะหลัง-ข้าวโพด
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหลังสวน ที่ สิงหาคม 18, 2020, 05:23:12 PM
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงต่างๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 63/64 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

พร้อมทั้งเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 63/64และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเสนอร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า

ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานความก้าวหน้าด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ขณะที่กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

สนับสนุนโดย เดลินิวส์