ชุมชนคนทำเกษตรอินทรีย์ พูดคุย ปรึกษาหารือ ขายสินค้า

General Category => สาระความรู้ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหลังสวน ที่ สิงหาคม 26, 2020, 12:30:59 PM

หัวข้อ: 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ้างงานหลายหมื่นคน
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหลังสวน ที่ สิงหาคม 26, 2020, 12:30:59 PM
เกษตรฯ เตรียมเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ดีเดย์ 27 สิงหาคมนี้ หวังฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังโควิด 19 วงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ดันจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักทำการเกษตร และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) ส่วนเป้าหมายจ้างงาน 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) พื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด นั้น เกษตรกรที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

“เราคาดว่าจะเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่รวม 192,432 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร/ราย ทำเกษตรกรรมยั่งยืน และมีแปลงต้นแบบเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 64,144 คน ที่สำคัญคือสร้างงาน สร้างรายได้กว่า 32,072 ราย ในช่วงวิกฤตโควิด-19” นายอนันต์ กล่าว

เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ https://www.kasetorganic.com/knowledge/new-theory-agriculture/