ไกร ชมน้อย เกษตรศิลปิน แห่งวังน้ำเขียว

  • 0 replies
  • 324 views
เคล็ดลับการปลูกผักของลุงไกร ให้รอดจากแมลงศัตรูพืช
คำว่าปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ เห็นมาเยอะแล้ว เพลี้ยลงคืนเดียวไม่ได้สักหัว แต่เรามีวิธีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ลุงไกรใช้วิธีการโยนผักให้กระจายกันออกไป คือไม่ปลูกผักชนิดเดียวกันใกล้กันมากๆ ซึ่งเมื่อก่อนปลูกเป็นแนวเพื่อส่งตลาด คืนเดียวหายหมด ผักออแกนิคส์ก็หน้าหงิกได้เหมือนกัน แสดงว่าต้องใช้วิธีการใหม่

ลุงไกรเป็นคนช่างสังเกต จึงปรับวิธีแบ่งโซนปลูกผัก เช่น อาทิตย์หนึ่งทำผัก 10 แปลง โดยจะปลูกให้อยู่ตรงโน้น 5 แปลง ปลูกตรงนั้นอีก 3 แปลง ตรงนี้อีก 2 แปลง แมลงลงก็กินยังไงก็ได้ไม่หมด

แต่ถ้าปลูกทีเดียว 10 แปลง รับรองหมด เหลือก็แค่เศษซาก ขายไม่ได้ มันแพร่เร็วมาก แต่ถ้าเราโยนผักออกไปแต่ละที มันกินไม่หมด อย่างน้อยก็มีเหลือซักแปลงสองแปลง เพราะลุงไกรเข้าใจธรรมชาติของแมลง ว่ามักจะเกิดมาตามฤดูกาล อย่างน้อยแมลงก็มีขุนพลเหมือนเข้าตี ถ้าเข้าใจธรรมชาติก็สูญเสียไม่มาก ดังนั้น การจัดโซนนิ่งให้ผักจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางผักต้องสร้างความแตกต่าง ถ้าคนบอกว่ายังเลือกกิน แมลงก็เลือกกินเหมือนกัน

สมแล้วที่ ลุงไกร คือปราชญ์ชาวบ้านด้านผักปลอดสารพิษ แห่งวังน้ำเขียว

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.kasetorganic.com/folk-wisdom/gri-chomnoi/