เทคนิคการเสียบยอดมะเขือเปราะ เพื่อให้ได้มะเขือพันธุ์อื่นในต้นเดียว

  • 0 replies
  • 308 views
เทคนิคนี้แพร่หลายในวงการเกษตรอย่างมาก จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาในการปลูกมะเขือลงได้มากสุด ใช้ได้ผลดี

เนื่องจากมะเขือเปราะเป็นพืชอายุไม่นาน เพียงปีเศษๆ ก็จะแห้งและเฉาตาย แต่มะเขือพวงมีอายุยาวนานหลายปี จึงทำให้เกษตรกรคิดวิธีที่จะไม่ต้องปลูกมะเขือเปราะ และมะเขือชนิดอื่นๆ ที่มีอายุสั้น เช่น มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือม่วง หลายรอบ จึงเกิดเป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณมะเขือให้ลูกดกได้ง่ายๆ

นอกจากการเด็ดยอดให้มะเขือออกลูกเยอะขึ้นแล้ว การเสียบยอดมะเขือ โดยการนำพันธุ์มะเขือต่างชนิดกัน มาผสมกับต้นตอพันธุ์มะเขือที่มีอายุยืน เช่น มะเขือพวง จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น อายุการเก็บเกี่ยวก็ยาวนานขึ้น ที่สำคัญ ได้มะเขือต่างชนิดกันด้วย เทคนิคนั้นคืออะไร ดูเลย

https://www.kasetorganic.com/knowledge/eggplant/