ย้ายแล้ว: การปลูกมะเขือเทศกลับหัวในกระถาง

  • 0 replies
  • 445 views
หัวข้อนี้ได้ถูกย้ายไปบอร์ด ข่าวประชาสัมพันธุ์ด้านเกษตร งานเกษตรแฟร์.

https://forum.kasetorganic.com/index.php?topic=40.0