เกษตรกร รีบลงทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อน 15 พ.ค.63

  • 0 replies
  • 769 views
แนะ "เกษตรกร" รีบลงทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อน 15 พ.ค.63 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน เหมือนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ขอให้เกษตรกทุกท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือในการรับสิทธิ์เยียวยาดังกล่าว โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักในการตรวจสอบ  ที่เว็บนี้ http://farmer.doae.go.th/

กรอกเลขบัตรแล้ว ขึ้นข้อมูลแล้ว แต่ไม่ได้เงินนะ ต้องปรับปรุงข้อมูลก่อน

ให้ทำดังนี้...

สำหรับ กรณี "รายใหม่ แปลงใหม่" หรือ "รายเดิม แปลงใหม่" ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563

ส่วนกรณี "รายเดิม แปลงเดิม" เกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน "Farmbook" ได้ด้วยตนเอง ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.doae.farmbookapp&hl=en


กรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (ทบก 01) พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.

จะได้เงินก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบ โดยปุ่มปรับปรุงข้อมูลจะเป็นสีขาว และปุ่มตรวจสอบเป็นสีเขียว
ระหว่างรอรับเงิน คอยกดตรวจสอบเรื่อยๆ หากมีข้อมูลส่วนไหนหลุด ขาด หาย จะได้ทำการเพิ่มเติมแก้ไขได้ทันที และรอรับเงิน


หลังจากผ่านขั้นตอนการคัดกรองแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกรให้คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พิจารณาดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ตัวอย่างการลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูล เพื่อรอรับเงิน
https://www.youtube.com/embed/WFW7ye1SkU0

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2020, 04:29:26 PM โดย เด็กหลังสวน »