ปลูกอะไรดีในช่วงหน้าฝน แนะนำ

  • 0 replies
  • 322 views
ปลูกอะไรดีในช่วงหน้าฝน แนะนำ
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2020, 09:29:53 AM »
เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม #ปลูกอะไรดีในช่วงหน้าฝน แนะนำ

เดือนพฤษภาคม

ผลไม้ : ละมุด สับปะรด ลางสาด ลำไย (ผลไม้บางส่วนในเดือนเมษายน เช่น ทุเรียน พุทรา มะม่วงสุก มังคุด ระกำ ลิ้นจี่ ลูกหว้า กระท้อน)

ผัก : ชะอม ถั่วพู มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือเสวย มะนาว สะตอ หน่อไม้ เห็ดโคน

เดือนมิถุนายน

ผลไม้ : มังคุด ละมุด สละ ลำไย กระท้อน

ผัก : ชะพลู ดอกกุยช่าย ผักหวาน ผักบุ้ง มะรุม เห็ดเผาะ

เดือนกรกฎาคม

ผัก : ข้าวโพด ดอกขจร ผักปลัง ผักแว่น มะขามอ่อน มะดัน

ผลไม้ : กล้วยไข่ น้อยหน่า มะกอก มะยม ลางสาด ส้มโอ

https://www.kasetorganic.com/knowledge/allseasonfruit/

#เกษตรปลอดสารพิษ #เกษตรอินทรีย์ #เกษตรทฤษฎีใหม่