โกโก้ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

  • 0 replies
  • 327 views
โกโก้ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2020, 01:36:41 PM »
โกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง สามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และในอนาคตเกษตรกรมีแนวโน้มหันมาปลูกโกโก้และจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ การเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสม และวิธีการดูแลรักษาโกโก้ให้ได้คุณภาพดี รวมถึงควรเฝ้าระวังโรคและแมลงที่เกิดในช่วงอากาศร้อนชื้น อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดโกโก้

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ที่ขอนแก่น สร้างรายได้ ตลาดโลกต้องการสูง

พื้นที่ปลูกโกโก้ที่อำเภอภูเวียง และ หนองเรือ มี 250 ไร่ เกษตรกรปลูกพันธุ์ลูกผสม โกโก้ไทย 1 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ราคาพันธุ์อยู่ที่ 70 บาท/ต้น นิยมปลูกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ซึ่งเก็บเกี่ยวได้ระยะยาวกว่า 60 ปี โดยสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้ทุก 15 วัน และเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเฉลี่ย 80-150 กิโลกรัม/ต้น หรือประมาณ 8,000-15,000 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตมาก 2 ช่วง คือ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนธันวาคม-มกราคม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท/กิโลกรัม

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับความมั่นใจว่าผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่แน่อน ได้ราคาตามมาตรฐานแล้วนั้น ทางบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจฟาร์มเพื่อดูแลคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทำให้ได้ราคาดี

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถขอคำปรึกษา นางสาวกษิรา โชติชื่น ผู้อำนวยการคลังโกโก้จังหวัดขอนแก่น บริษัทโกโก้ไทย 2017 จำกัด โทร. (085) 762-3143

technologychaoban.com/bullet-news-today/article_146839