โครงการ พึ่งตน เพื่อชาติ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงรับมือทุกวิกฤติ

  • 0 replies
  • 286 views
ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสทางสังคม ขอร่วมนำความรู้ความสามารถมาตอบแทนคุณแผ่นดิน “พรรณราย พหลโยธิน” ทายาทรุ่นที่ 3 ครอบครัวอยู่วิทยา เปิดตัวโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” นำแนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ มาร่วมช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ให้ได้ 1 ล้านคน

ซึ่งพรรณราย ผู้บริหารโครงการ กล่าวว่า พึ่งตน เพื่อชาติ เป็นโครงการของครอบครัวอยู่วิทยาที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับคนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องการหาทางเลือกใหม่ๆ ในการดำรงชีวิต เพื่อให้เขาได้มีพอกินพอใช้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากพันธมิตรของเราคือ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง และเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน

ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลอยู่วิทยา กล่าวต่อว่า โครงการถือว่าเป็นโครงการของครอบครัวอยู่วิทยาอีกหนึ่งโครงการที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ “คุณเฉลียว อยู่วิทยา” ที่ปลูกฝังให้คนในครอบครัวเรียนรู้ถึงบุญคุณของประเทศ และการตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่พวกเราได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น

โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่ระดมคนทั้งเจนฯ 2 และเจนฯ 3 ของคนในตระกูล ได้เข้ามาช่วยกันทำตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน เจนฯ 3 จะเป็นคนลงมือทำ เพราะจะเป็นพวกคิดไวทำไว เก่งด้านเทคโนโลยี การออกแบบ ขณะที่เจนฯ 2 จะนำประสบการณ์มาคอยให้คำแนะนำ และช่วยต่อยอดให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

หัวใจสำคัญของโครงการ คือการพึ่งพากัน การแบ่งปันกัน ซึ่งเป็นเสน่ห์ของคนไทยที่ปลูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอของเราทุกคนและไม่ว่าประเทศจะเกิดวิกฤติร้ายแรงแค่ไหน คนไทยก็ไม่เคยทิ้งกัน เราเชื่อว่ายิ่งแบ่งปัน ยิ่งแลกเปลี่ยนมากขึ้นเท่าใด เศรษฐกิจชุมชนซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศก็จะยิ่งมีความมั่นคง เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น และเราเชื่อมั่นแนวคิดและหลักปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ และรับมือ ได้กับทุกวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับ โครงการพึ่งตน เพื่อชาติ เตรียมเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งกลุ่มคนเมืองและคนต่างจังหวัด ที่ต้องการจะเปลี่ยนแนวทางการดำรงชีวิตใหม่ มีความเป็นผู้นำพร้อมเป็น “ทัพหน้า” ในการขยายผลสู่ชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

โดยเบื้องต้นจะเปิดรับจำนวน 1,000 คน เพื่อเข้าโปรแกรมการบ่มเพาะประกอบด้วยการปรับหลักคิดสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างความพอมีพอกินอย่างยั่งยืน

ที่มา thairath.co.th/lifestyle/life/1847299
เกษตรทฤษฎีใหม่ : https://www.kasetorganic.com/knowledge/new-theory-agriculture/