ตรวจสอบสิทธิ์รับเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

  • 0 replies
  • 6722 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะสาเหตุใด ส่วนคนได้รับสิทธิ์จะได้เงินวันไหนบ้าง เช็กได้เลย

จากมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ "ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน"

แฟนเพจกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.facebook.com/DLDthailand/posts/2356858624614996?__tn__=K-R ได้แนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร สำหรับ "เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์" ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ทั้ง 2 รอบ ดังนี้

รอบแรก
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลก่อน 30 เม.ย. 63 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ รอบแรก ตัดยอด 30 เม.ย.63 ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

1. ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ผ่านเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/ จะได้รับสถานะ "มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรก (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.63)"

2. สามารถ "ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร" ได้ที่ www.moac.go.th โดยกรอกเฉพาะ เลขประจำตัวประชาชน หากเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะพบ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ขึ้นว่า "ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ" (เป็นฐานข้อมูลเกษตรกรที่สศก.ตรวจสอบกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3.3 ล้านราย)

กลุ่มที่ 2 ขึ้นว่า "ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ แต่อยู่ระหว่างการตรวจความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน" (อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับกระทรวงการคลัง จำนวน 3.4 ล้านราย) กลุ่มนี้ ให้เข้ามาตรวจสอบระบบได้อีกครั้งวันที่ 21 พ.ค.63 หากผ่านแล้วจะเปลี่ยนสถานะเป็น "ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ" กรณีขึ้นว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ ระบบจะแจ้งสถานะให้ว่าเพราะเหตุใด

กรณีขึ้นว่า "ไม่พบข้อมูลของท่าน" อาจมีสาเหตุ ดังนี้

ท่านลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
ท่านลงทะเบียนเกษตรกรในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.63 ข้อมูลของท่านจะยังไม่เข้าสู่ระบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร

3. หากมีสถานะ "ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ" สามารถตรวจสอบบัญชีที่จะรับเงิน ที่เมนู "เยียวยาเกษตรกร. com" หากยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ให้รีบแจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้เลย

4. ทำการตรวจสอบ สถานะผลการโอนเงิน ที่เมนู "เยียวยาเกษตรกร.com" https://agri.baac.or.th/ ได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม รอบแรก คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาภายใน 25 พ.ค. 63รอบสอง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลระหว่าง 1-15 พ.ค. 2563 (กรมปศุสัตว์จะส่งรายชื่อรอบสอง ที่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด ไปให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวันที่ 22 พ.ค.63)

1. ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ผ่านเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/ จะได้รับสถานะ "มีรายชื่อ อยู่ใน บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบสอง ข้อมูลในช่วง 1-15 พ.ค.63 (รอยืนยันตรวจสอบอีกครั้ง วันที่ 23 พ.ค.63)" ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

2. ท่านสามารถ "ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร" ได้ที่ www.moac.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป โดยกรอกเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน

กรณีขึ้นว่า "ไม่ได้รับสิทธิ์" ระบบจะแจ้งสถานะว่าเพราะเหตุใด

กรณีขึ้นว่า "ไม่พบข้อมูลของท่าน" อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

ท่านลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
ท่านลงทะเบียนเกษตรกรในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 ข้อมูลของท่านจะยังไม่เข้าสู่ระบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร
3. หากมีสถานะ "ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ" ในวันที่ 28 พ.ค.63 สามารถตรวจสอบบัญชีที่จะรับเงิน ที่เมนู "เยียวยาเกษตรกร.com" https://agri.baac.or.th/ หากยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ให้รีบแจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้เลย

4. ทำการตรวจสอบ สถานะผลการโอนเงิน ที่เมนู "เยียวยาเกษตรกร.com" https://agri.baac.or.th/ ได้ทุกวัน โดยรอบสอง คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่ 30 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

สำหรับการยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่ 23 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63
1. นำบัตรประชาชนฉบับจริง ติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัด

2. ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ ได้ที่ www.moac.go.th ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE Official | @dldthailand หรือ https://lin.ee/4uZSAjz หรือสำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน

ที่มา thairath.co.th/news/business/1854589