พนักงานรัฐวิสาหกิจหมดสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร

  • 0 replies
  • 286 views
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะเสนอครม. พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรอีกครั้งว่า กลุ่มใดสมควรได้รับ จากการหารือกับนายอุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงการคลัง เห็นตรงกันว่า กลุ่มข้าราชการซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม

รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานของรัฐ และอื่นๆ มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ดังนั้น มติครม. วันนี้จะเป็นที่สิ้นสุด จากนั้นการโอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรจะเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า มีคำถามมายังกระทรวงเกษตรฯ ถึงสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่ไปประกอบอาชีพอื่นเสริมและอยู่ในระบบประกันสังคมว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไร ทั้งนี้หากถูกเลิกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมายประกันสังคมร้อยละ 62 ของรายได้ซึ่งมากกว่าเดือนละ 5,000 บาทต่อเดือนเนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ส่วนแรงงานภาคเกษตรนั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. รวม 4,722,105 ราย จากจำนวนเกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 6.85 ล้านคน โดยส่งรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตรวจความซ้ำซ้อนเพิ่มอีก 700,000 คน โดยคาดว่า สศค. จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรในสัปดาห์นี้

ซึ่งจะส่งให้ธ.ก.ส. โอนเงินให้ทันที ขณะนี้ยังมีอีก 200,000 กว่าคนที่มีข้อติดขัดด้านเอกสารเล็กน้อยหรือบัญชีที่แจ้งไว้ โอนไม่ได้ ซึ่งกำลังเร่งติดต่อให้มาแก้ไข คาดว่า จะส่งให้สศค. ได้ในสัปดาห์นี้เช่นกันเพื่อให้การจ่ายเงินแก่เกษตรกรกลุ่มแรกเสร็จสิ้นภายในเดือนพ.ค. จากนั้นจะดำเนินการจ่ายเงินแก่เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 15 พ.ค. ตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป

ตรวจสอบสิทธิ์รับเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ https://forum.kasetorganic.com/index.php/topic,422.0.html

ที่มา : dailynews.co.th/politics/776588