ตีทะเบียนสินค้าจีไอเพิ่มอีก 4 รายการ

  • 0 replies
  • 319 views
ตีทะเบียนสินค้าจีไอเพิ่มอีก 4 รายการ
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 11:03:11 AM »
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพิ่มขึ้นอีก 4 รายการ ได้แก่ ส้มโอทองดีบ้านแท่น มะขามเทศเพชรโนนไทย มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า และโอ่งมังกรราชบุรี ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอไทยไปแล้วทั้งสิ้น 124 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด เหลือเพียงจังหวัดอ่างทองที่คำขอกลองเอกราช อยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นทะเบียน คาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ภายในปีนี้ และจะส่งผลให้ประเทศไทยมีสินค้าจีไอครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับจุดเด่นของส้มโอทองดีบ้านแท่น ปลูกในเขตพื้นที่อ.บ้านแท่น ของจ.ชัยภูมิ เป็นส้มโอพันธุ์ทองดี เปลือกบาง เนื้อฉ่ำไม่แฉะ รสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวไม่ขมและซ่า, มะขามเทศเพชรโนนไทย มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ เนื้อกรอบ สีขาวขุ่นปนชมพู รสชาติหวานมัน ปลูกในพื้นที่อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยการขึ้นทะเบียนจีไอทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสินค้าจีไอมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 6 รายการเท่ากับจังหวัดเชียงราย

ขณะที่มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า ปลูกในพื้นที่อ.บางคล้า อ.คลองเขื่อน และอ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีลักษณะผลเล็กยาวรี ผิวเปลือกมีสีเขียวอมเหลือง เนื้อมะพร้าวมีสีขาวขุ่น น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย รสชาติหวานเด่น และ โอ่งมังกรราชบุรี เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากดินเหนียวสีน้ำตาลแดง สลับจุดขาวหรือดินสีมันปูที่พบในเขตพื้นที่อ.เมืองราชบุรีและอ.เมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ทั้งประเภทเคลือบและไม่เคลือบด้วยน้ำเคลือบขี้เถ้า มีการตกแต่งลวดลายเป็นลายมังกรหรือลายอื่นๆ ผลิตตามขั้นตอนดั้งเดิมแบบจีนที่ถ่ายทอดกันมาผนวกกับภูมิปัญญาของคนราชบุรี จึงทำให้โอ่งมังกรราชบุรีมีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน

ในการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอจะช่วยคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชน มีการรักษามาตรฐานของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์จีไอในเชิงพาณิชย์ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น เชิญผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน จีไอ มาร์เก็ต การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และต่อไป จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้และการดำเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

เดลินิวส์