รายงาน COVID-19 ประจำวัน

  • 2 replies
  • 547 views
รายงาน COVID-19 ประจำวัน
« เมื่อ: เมษายน 01, 2020, 04:19:49 PM »
รายงาน COVID-19 ประจำวัน โดย

กรมควบคุมโรค
https://covid19.th-stat.com/

------------
ระบบติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และ แผนที่รายจังหวัดของกระทรวงสาธารณะสุข

https://mophgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/210413ebb5ff49bb8914808af6473322%20

--------------

ทำแบบประเมิน ว่าเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่ โดย รพ.ราชวิถี >>
http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php

-------------
องค์กร : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
https://data.go.th/dataset/covid-19-daily

Re: รายงาน COVID-19 ประจำวัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 05:03:59 PM »
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ ด้านโคโรนาไวรัส

Re: รายงาน COVID-19 ประจำวัน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 05:07:25 PM »
WHO ชื่นชมไทย ปราบโคโรนาไวรัส ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ มีระบบที่ดี

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานวานนี้ (14 เม.ย.) ว่า WHO หรือองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ชื่นชมไทยสามารถลดลำดับผู้ติดเชื้อ โดยระบุว่า ไทยมีระบบการดูแลสุขภาพถึงระดับครอบครัว คือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กว่า 1,040,000 คน ทำให้สามารถดูแลคนได้อย่างใกล้ชิด นี่คือความภาคภูมิใจของประเทศไทย ซึ่งองค์กรด้านสาธารณสุขระดับโลกรายงานให้คนทั่วโลกรับทราบ ถึงศักยภาพการดูแลสาธารณสุขของคนไทย ซึ่งต้องขอบคุณ อสม. รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่ช่วยกัน

ผู้ป่วยสะสมของไทยที่เข้ารักษาแยกตามสังกัด ดังนี้  โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 42.3  โรงเรียนแพทย์ ประมาณร้อยละ 25.8 กรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 11 ตามลำดับ โดยมีผู้ป่วยที่อาการหนักอยู่ใน ICU (ข้อมูล 13 เม.ย.63) จำนวน 48 ราย ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวแบ่งเป็นภาระงานของทางภาครัฐ จำนวน 37 ราย เอกชน จำนวน 11 ราย ภาพรวมของประเทศไทย ทุกหน่วยงานล้วนมีความกล้าหาญในวิชาชีพ พร้อมช่วยกันที่จะทำให้ประชาชนกลับคืนสู่ปกติ
 
โฆษก ศบค. ยืนยันให้ประชาชนสบายใจได้ว่า ขณะนี้มีเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้ รวมทั้งการเตรียมพร้อมเครื่องช่วยหายใจเพียงพอทั่วทุกภาค ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานศูนย์ ศบค. เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบจำนวนเตียง เครื่องมือ ให้มีความพร้อมและเพียงพอรองรับกับสถานการณ์อยู่เสมอ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/876118