เกษตรดิจิทัล ตัวช่วยตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยาเกษตรกร

  • 1 replies
  • 156 views
เพิ่มช่องทาง ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร ให้กับ "เกษตรกร" ด้วยแอปพลิเคชั่น "เกษตรดิจิทัล" ที่ทำได้ทั้งเช็คสถานะโอนเงิน และอุทธรณ์เงินเยียวยา 5,000 บาท

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะโอนได้เสร็จสิ้นงวด 1 ภายในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ และงวดที่ 2 จะเริ่มโอนในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ต่อไป

ขณะเดียวกัน เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 ระบบได้ทำการปิดการยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา หลังจากนี้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของผลการอุทธรณ์ได้ในรูปแบบ เกษตรดิจิทัล ที่ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

นอกจาก เกษตรกรดิจิทัล ที่ออกมาอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรแล้ว ความคืบหน้า ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 7,103,721 ราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ธนาคารจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนั้นจะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 สิงหาคม 2563