อตก. ผุดไอเดีย สินค้าเกษตรแลกห้องพักโรงแรม

  • 0 replies
  • 320 views
อตก.ปิ้งไอเดีย สินค้าเกษตรแลกห้องพักโรงแรม กระตุ้นท่องเที่ยว ช่วยเกษตรกร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก.ปิ้งไอเดีย เตรียมจัดโครงการสินค้าเกษตรแลกห้องพักในโรงแรม 10 ล้านห้อง และตั๋วเครื่องบิน แจกให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ได้ช่วยทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงแรม และสายการบิน
 
โดยหลักการ อตก.จะเช่าห้องพักจำนวน 10 ล้านห้อง จากผู้ประกอบการโรงแรมใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
 
โดยโรงแรม 2-3 ดาว ราคาห้องพักไม่เกิน 2,000 บาท/ห้อง/วัน จำนวน 5 ล้านห้อง อตก.จะจ่ายให้โรงแรม 1,000 บาท โดยจะจ่ายเป็นเงินสด 500 บาท และจ่ายเป็นสินค้าเกษตร มูลค่า 500 บาท
 
โรงแรม 4-5 ดาว ราคาห้องพักเกินกว่า 2,001 บาท/ห้อง/วัน จำนวน 5 ล้านห้อง อตก.จะจ่ายให้โรงแรม 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 750 บาท และจ่ายเป็นสินค้าเกษตรมูลค่า 750 บาท
 
สินค้าเกษตรที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนห้องพักของโรงแรม ประกอบด้วย ข้าวสาร , ผัก ผลไม้ , ผลไม้แปรรูป , ที่นอน หมอนยางพารา , สินค้า OTOP ของที่ระลึก
 
ใช้งบประมาณ 14,500 ล้านบาท จากโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จาก พรก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับค่าเช่าห้องพักโรงแรม 12,500 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก 6,250 บาท นำไปซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อนำมาแลกห้องพัก และอีก 6,250 บาท ชำระค่าห้องให้กับโรงแรม
 
และจะร่วมกับสายการบินภายในประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ “ไทยเที่ยวไทย ช่วยไทย” โดย อตก.จะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ให้กับสายการบินที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตั๋วโดยสาร ระยะเวลาใช้สิทธิ์ภายในเดือนตุลาคม 63 โดยมีเงื่อนไขการพักค้างคืน ต้องไม่น้อยกว่า 2 คืน/ครั้ง ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท
 
ช่วงเวลาดำเนินการ คือ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม โดย อตก.จะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มวันหยุดยาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์มาชดเชยคืนให้ประชาชน
 
เบื้องต้น กระทรวงเกษตรฯ และ อตก.ได้หารือร่วมกับสมาคมโรงแรม และสายการบินแล้ว ซึ่งยังติดขัดในเรื่องวิธีการดำเนินงาน ซึ่งทางสมาคมโรงแรม และสายการบินขอกลับไปหารือในรายละเอียด ก่อนมาสรุปร่วมกันอีกครั้ง

ที่มา ข่าวเกษตรวันนี้ ch3thailandnews.bectero.com/news/191833