ตัวเร่งทำปุ๋ยหมัก ต้อง สารเร่ง ซูเปอร์ พด.9, 11, 12

  • 0 replies
  • 306 views
หัวเชื้อจุลินทรีย์บำรุงดิน บำรุงพืช ตัวเร่งทำปุ๋ยหมัก ต้อง พด.9, 11, 12
การแก้ปัญหา โรคเน่า รวมไปถึงการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูทั้งหลายสำหรับพืชผัก และปรับสภาพดิน แนะนำให้เลือกใช้สารเร่ง พด.3, พด.6, พด.7

จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.9
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อยซึ่งเป็นดินกรดกำมะถัน ที่มีความรุนแรง ของกรดน้อย (pH ไม่ต่ำกว่า 5)

สารเร่ง พด.11 หัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน
เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน โดยแบ่งออกเป็น จุลินทรีย์ พด.11 สำหรับโสนอัฟริกัน และจุลินทรีย์ พด.11 สำหรับปอเทือง

สารเร่งซูเปอร์ พด.12 ทำปุ๋ยชีวภาพ
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริม การเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์

อ่าน สารเร่งซูเปอร์ พด. หัวเชื้อปรับปรุงดิน