มะพร้าวไทย ถูกพัฒนาจนได้พันธุ์ต้นเตี้ย ใช้คนเก็บง่าย

  • 0 replies
  • 447 views
นย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จ.สุราษฎร์ธานีพรุ่งนี้ ยันกรมวิชาการเกษตรพัฒนาพันธุ์จนได้มะพร้าวต้นเตี้ย พร้อมเร่งให้ออกใบรับรองมาตรฐาน GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยมะพร้าวที่ผลิตกะทิกล่องใช้คนเก็บทั้งหมด หวั่นแบนกะทิไทยทำชาวสวนมะพร้าวกว่า 2 แสนครัวเรือนเดือดร้อน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (10 ก.ค.) จะไปศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อดูผลการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวแกง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้มะพร้าวสูงไม่เกิน 10-12 เมตร ปัจจุบันชาวสวนมะพร้าวนิยมนำไปปลูก เพราะเก็บผลได้ง่าย โดยมะพร้าวที่เข้าสู่โรงงานผลิตกะทิใช้คนเก็บทั้งหมด

นางสาวมนัญญา กล่าวต่อว่า จะเดินทางไปศูนย์ฝึกลิงคลองน้อย ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่วิสาหกิจชุมชุนท่องเที่ยวตำบลคลองน้อยดำเนินการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระทรวงพาณิชย์จะนำทูตจากประเทศต่าง ๆ ไปชมว่าการเลี้ยงลิงกังเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน  โดยเลี้ยงลิงเหมือนสัตว์เลี้ยง ผูกพันกันมานาน และฝึกให้เก็บมะพร้าว แต่มีน้อยมากฝึกเพื่อแสดงและท่องเที่ยววิถีชุมชน จากนั้นจะรายงานต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อดำเนินการต่อไปเนื่องจากเป็นความเชื่อมโยงของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ

“องค์กร PETA นำเสนอว่าไทยยังคงใช้ลิงเก็บมะพร้าวและเป็นการทรมานสัตว์นั้น ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบทันที ซึ่งทุกสวนมะพร้าวที่ผลิตเพื่อส่งออกไม่ได้ใช้ลิงกังเก็บผลผลิต แต่ใช้คนเก็บ โดยมีอุปกรณ์ คือ ไม้สอย รวมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองบริษัทส่งออกน้ำกะทิกล่องแล้ว เพื่อนำไปชี้แจงต่อคู่ค้าในต่างประเทศเพื่อไม่ให้แบนสินค้าเกษตรจากมะพร้าวไทยซึ่งจะส่งผลให้ชาวสวนกว่า 200,000 ครัวเรือนเดือดร้อน” นางสาวมนัญญา กล่าว

ที่มา สำนักข่าวไทย
ข้อมูลการปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย