จ่อออกมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง

  • 0 replies
  • 522 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ซีพีเอฟ หนุนนโยบายกรมปศุสัตว์ ชูฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ ฟาร์มต้นแบบ พัฒนาการผลิตไข่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง (Cage Free Farm) เพิ่มสวัสดิภาพสัตว์ให้เกษตรกร

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมปศุสัตว์ ในการยกร่างมาตรฐานการเลี้ยงไข่ไก่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ทั่วไปให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางผลิตสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำร่องพัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานกลางของบริษัทฯ

“หากประกาศใช้มาตรฐานการเลี้ยงไข่ไก่แบบไม่ใช้กรงอย่างเป็นทางการ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไทย โดยเฉพาะ ร้านอาหารระดับพรีเมียมและโมเดิร์นเทรด มีนโยบายต้องการไข่ไก่เคจฟรีมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่” นายสมคิดกล่าว

ทั้งนี้ ฟาร์มเป็นหนึ่งในกิจการที่สำคัญของซีพีเอฟ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และได้ประยุกต์การเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีตามมาตรฐานสหภาพยุโรป มาใช้ที่ฟาร์มต้นแบบเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ เลี้ยงแม่ไก่ 7 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานความหนาแน่นทั่วไปที่แม่ไก่ 9 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร

พร้อมทั้งมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง มีจุดวางไข่ แม่ไก่ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสง อุณหภูมิและการระบายอากาศ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้แม่ไก่ไข่สุขภาพดีและมีอารมณ์ดี จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรี ยังใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผลิต มีสายพานลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ และจัดการระบบสุขาภิบาลและความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม ปฏิบัติตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming มีการป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู จิ้งจก แมลง รวมถึงการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก

ซีพีเอฟ ยังเลือกใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ F100 ของ CPF รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้ไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดี สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีวังสมบูรณ์ ไม่เพียงเป็นฟาร์มต้นแบบในการขยายการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีของบริษัทฯ แล้ว ยังใช้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรี เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

prachachat.net/economy/news-511375