ดึงสินค้าหัตกรรมไทยร่วมงาน SACICT Craft Trend Show 2020

  • 0 replies
  • 3452 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประกาศความพร้อมการจัดงาน SACICT Craft Trend Show 2020 นำผลงานหัตถศิลปหัตถรรมฝีมือคนไทยโชว์ เพื่อช่วยต่อยอดเชิงพาณิชย์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เปิดเผยว่า ศ.ศ.ป. ได้กำหนดจัดงาน SACICT Craft Trend Show 2020 ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย.2563 ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นเวทีในการผลักดันให้งานศิลปหัตถกรรมฝีมือคนไทย เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มช่างศิลปาชีพ ช่างหัตถศิลป์ ชุมชนผู้ผลิต นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ ให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้

ทั้งนี้ ภายในการจัดงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจในโซนต่างๆ ได้แก่ 1.SACICT Craft Trend การเปิดตัวแนวโน้มงานศิลปหัตถกรรมในปี 2564 หรือ SACICT Craft Trend 2021 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้สอดรับกับแนวโน้มและทิศทางงานศิลปหัตถกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

2.SACICT Craft Incubation Program การจัดแสดงผลงานการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก ศ.ศ.ป. ภายใต้หัวข้อ “การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ : Brand Identity” ที่สะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของสมาชิก ศ.ศ.ป. ทั้ง 12 แบรนด์ ให้มีความชัดเจนและสร้างการจดจำในเชิงธุรกิจ

3.SACICT Relationship with ASEAN ผลงานศิลปหัตถกรรมที่มาจากรากฐานภูมิปัญญาอาเซียน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวผ้าทอมือที่สร้างสรรค์จากเทคนิคงานผ้า 5 เทคนิค ได้แก่ ขิด จก ยก มัด ล้วง อันถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4.SACICT Concept การจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบร่วมสมัยเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการค้าด้วยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

5.SACICT Award การจัดแสดงผลงานการประกวด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ที่ต่อยอดคุณค่าผ้าทอมือไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบแฟชั่นสู่ความร่วมสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุก Generation

นอกจากนี้ ศ.ศ.ป. จะมีการเปิดตัว SACICT Craft Trend 2021 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวโน้มงานหัตถศิลป์ไทยในปี 2564 ในธีม FLUIDITY ซึ่งเป็นแนวโน้มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ว่าด้วยการถ่ายเท และสอดประสานกันขององค์ความรู้แห่งหัตถศิลป์อย่างไร้เส้นแบ่ง เพื่อการสร้างสรรค์ที่หลากหลายและไร้กรอบจำกัด ซึ่งเทรนด์ FLUIDITY จะประกอบด้วย 3 เทรนด์ย่อย

ได้แก่ 1.CRAFT CIRCULARITY หัตถกรรมจากทรัพยากรหมุนเวียน ที่เน้นการผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับแหล่งวัตถุดิบทดแทนเพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ 2.GLOBAL CRAFT CITIZEN งานคราฟต์ที่หยิบยกความหลากหลายและไร้พรมแดนของงานศิลปหัตถกรรมเพื่อนำเสนอ “ความงามสากล” ที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งทางเชื้อชาติ เพศ สังคม และวัฒนธรรม และ 3.CRAFT CLOUD ที่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตงานหัตถกรรมบนโลกออนไลน์ เพื่อต่อยอดงานคราฟท์ดั้งเดิมด้วยเทคนิคใหม่ๆ

Matichon