กาฬสินธุ์ จัดแสดงผลผลิตการเกษตร ร้อยแก่นสารสินธุ์

  • 0 replies
  • 4314 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

งานนี้จัดขึ้นที่หน้าสำนักงานเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ มี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน" ของกลุ่มร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่ต้องการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทน

โดยได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดนิทรรศการและวางขายเป็นจำนวนมาก และภายในงานได้มีการจัดแข่งขันการจัดกระเช้าผัก “กินผักต้านโควิด-19” โดยมีเกษตรกรรุ่นเก่า รุ่นใหม่ จาก 18 อำเภอ นำผลผลิตจากแปลงเกษตร เช่น พืชผักสวนครัว ผลไม้ มาจัดลงในกระเช้าใบใหญ่ ซึ่งมีการตกแต่งและจัดรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ ประณีตสวยงาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยว่าต้องการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัยควบคู่กับการขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรด้วยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยมาตรการ 3 ส่วน ในการทำเกษตรอินทรีย์ คือ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรทดแทนการใช้แรงงาน สารเคมี ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก้ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

news.ch7.com/detail/436809