รวมกลุ่มบริหารจัดการน้ำ ปลูกถั่วลิสงทนแล้ง

  • 0 replies
  • 863 views
แปลงถั่วลิสงกว่า 400 ไร่ อยู่ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในช่วงฤดูแล้งนี้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้และยังดำเนินตามนโยบายของภาครัฐ โดยรวมตัวกันทำเกษตรในลักษณะ "แปลงใหญ่" มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการให้น้ำ

ด้านการตลาด เกษตรกรร่วมกันวางแผนการปลูกโดยจะทยอยลงปลูกสลับหมุนเวียนกันตามความต้องการของผู้บริโภค เพียงเท่านี้ก็ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังทำให้ขายสินค้าได้ราคาดีอีกด้วย ว่ากันว่าเกษตรกรที่นี่มีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 10,000 บาท ต่อรอบการผลิต

ถั่วลิสงเป็นพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น ตั้งแต่เริ่มปลูกใช้ระยะเวลาประมาณ 110 วัน ก็จะเจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมให้ทยอยเก็บขายได้ ที่สำคัญใช้น้ำในการดูแลน้อยเพียงไร่ละประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อรอบการผลิตเท่านั้น และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดในแต่ละแปลงก็สามารถไถกลบต้นและรากถั่วลิสงกลายเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าวในรอบการผลิตหน้า ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยบำรุง หรือสารเคมีน้อยลง ลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังนำถั่วลิสงมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า มีทั้งถั่วตัด ถั่วคั่วทราย และถั่วทอดเกลือ เพิ่มช่องทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่รู้จักปรับตัวทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองและสภาพแวดล้อม แม้ปีนี้จะแล้งกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรที่นี่ยังสามารถสร้างรายได้ไปพร้อมๆ กับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วย

https://news.ch7.com/detail/400145
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2020, 04:13:13 PM โดย Administrator »