ตีตรา"กล้วยตากสังคม-ทุเรียนเกาะช้าง"ขึ้นทะเบียนจีไอ

  • 0 replies
  • 76 views
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพิ่มเติมอีก2รายการ คือ
- กล้วยตากสังคม จังหวัดหนองคาย และ
- ทุเรียนชะนีเกาะช้าง จังหวัดตราด

ทำให้ปัจจุบัน มีสินค้าจีไอที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 132 รายการ ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ข้าว GI

สำหรับลักษณะเด่นของสินค้าจีไอ 2 รายการดังกล่าว คือ กล้วยตากสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นกล้วยน้ำว้า พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์มะลิอ่อง และพันธุ์ปากช่อง50มีการปลูกและแปรรูปในเขตพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยนำกล้วยไปผ่านการตากแดดและอบด้วยความร้อนในเตาถ่าน ทำให้กล้วยตากสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด นุ่ม และหนึบ มีรสชาติหวานธรรมชาติ มีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคส่วนทุเรียนชะนีเกาะช้าง จังหวัดตราด มีผลรี ยาว หนามใหญ่และห่าง เปลือกบาง สีผิวน้ำตาลปนแดง เนื้อทุเรียนหนา สีเหลืองเข้มไปจนถึงสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอม ปลูกเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ประโยชน์จากสินค้าจีไอ จึงผลักดันให้ชุมชนต่างๆ นำสินค้าที่ผลิตได้เฉพาะในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความพิเศษของลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ มาจดทะเบียนเป็นสินค้าจีไอให้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ซึ่งสินค้าจีไอ สามารถขายได้ราคาแพงกว่าสินค้าปกติหลายเท่าตัว จึงช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง