จำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง 2563 จ.ปทุมธานี

  • 0 replies
  • 3590 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

ตามที่เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อสือสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีสืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพค้าขายของประชาชน ซึ่งในปี 2563 นี้ วันลอยกระทงตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองปทุมธานีได้จัดสถานที่รองรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำสินค้ามาจำหน่าย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจจำหน่ายสินค้าบริเวณงานได้ ดังนี้ที่มา : สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี