ออมสินเปิดเงื่อนไขกู้ 5หมื่น ไม่ต้องค้ำประกัน

  • 1 replies
  • 3153 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รอบที่ 2

สำหรับเงื่อนไขกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่ค้า เพื่อดำรงชีพ ลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ ผู้มีรายได้ประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกส่วนวิธีสมัครขอสินเชื่อพลังฐานราก ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น ไม่ต้องตรวจกิจการ

ผู้มีรายได้ประจำ
จะใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน
หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

Re: ออมสินเปิดเงื่อนไขกู้ 5หมื่น ไม่ต้องค้ำประกัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2020, 09:27:37 AM »
ด่วน ไม่ต้องไปธนาคาร ยื่นกู้ผ่านมือถือได้แล้ว 50,000 อนุมัติ 24 ชม.ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน นาย วิทัย รัตนากร เผยว่า ภายใต้นปี 64 ทางธนาคารออมสิน จะทำการ เปิด โครงการ ปล่อย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ผ่านทาง โมบาย แบงกิ้ง Mobile banking แอปพลิเคชัน Mymo เพื่อที่จะ ออกมาสู้ กับบรรดาหนี้นอกระบบและสถาบันการเงินรายย่อย Micro finance ภายใต้ แอปพลิเคชัน MYMO ที่ใน ปัจจุบัน มีผู้ใช้ แอปพลิเคชัน Mymo มากกว่า 8 ล้านคนซึ่งใน ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น แอปพลิเคชัน MYMO นั้นทำได้แค่ ตรวจสอบ การทำ ธุรกรรม ทางการเงิน เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้มี การทำธุรกรรม ในรูปแบบของการขอเงินให้กู้ยืมผ่านแอป

การขอเงินให้กู้ยืม จากธนาคาร ออมสิน ผ่านทาง แอปพลิเคชัน MYMO นั้นเป็น ครั้งแรกในระบบ ของทางธนาคารออมสิน โดยผู้ที่ขอกู้นั้นไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารอีกเพราะจะมีการยืนยัน ตัวตน ในการ ขอ สินเชื่อ บน โทรศัพท์ มือถือ ได้ใน ทันที

รวมไปถึง การซื้อ ข้อมูล จาก ธนาคาร อื่น เพื่อ พิจารณา การอนุมัติสินเชื่อเงินให้กู้ยืม เมื่อทาง ธนาคาร อนุมัติ เงินให้กู้ยืม แล้วการลงนามสัญญาจะเป็นไปในลักษณะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ภัยทางเศรษฐกิจโดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

จำนวนเงินให้กู้

ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ผู้มีรายได้ประจํา ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

หมายเหตุ : สำหรับใครที่กำลังต้องการกู้เงิน หรือมีญาติพี่น้อง คนรู้จักกำลังจะยืมเงินคุณสามารถแชร์ข่าวนี้ได้เลย เพราะตอนนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้เงินโดยยื่นผ่านมือถือได้ง่ายๆ แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน แถมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยสินเชื่อที่ว่านี่ก็คือ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากอนุมติเงินกู้สูงสุดรายละ 5 หมื่นบาท วงเงินปล่อยกู้รวมสูงถึง 10,000 ล้านบาท

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน