พาณิชย์สั่งเชือดท่าข้าว สุดชั่ว โกงความชื้นชาวนา

  • 0 replies
  • 176 views
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของท่าข้าวจากชาวนาทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้พบการกระทำผิดเอาเปรียบต่อชาวนา 3 กรณีในพื้นที่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยกรณีแรก ไม่มีหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวอย่างถูกต้อง โดยใช้สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวของที่อื่นมาแสดง มีความผิดตามมาตรา 9 พ.ร.บ.การค้าข้าว กำหนดระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนกรณีที่ 2. ไม่มีการวัดความชื้นในการรับซื้อข้าวเปลือก และค่อยมาระบุเปอร์เซ็นต์ความชื้นในใบชั่งให้เกษตรกรในภายหลัง ซึ่งฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับการกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกต้องระบุราคารับซื้อ ตามมาตรฐานความชื้นที่รับซื้อให้ชัดเจน มีระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ผู้กระทำผิดในกรณีที่ 1 และ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำความผิด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี แล้ว ส่วนความผิดกรณีที่ 3 พบว่าไม่ใช้เครื่องวัดความชื้นในการรับซื้อข้าวเปลือก เป็นความผิดตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ตามมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง พรบ. มาตราชั่งตวงวัด ซึ่งระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในกรณีนี้ได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเช่นกัน

ข่าวเกษตรกร